>    home   >   กรงcมวพับได้ (ป็อปอัพ)
ขนาดกรง และพื้นมาตราฐาน
ก90xล65xส130cm.
กรงแมวพับได้ C1

-กรงแมวเหล็ก พับเก็บได้
-กรงนี้ฐานของกรงจะแข็งแรงพิเศษ ถอดแยกจากตัวกรงได้
-มีประตูเข้าออก 2บาน
-มีชั้นนอน 2ชั้น
-มีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้สะดวก (ล็อคได้)
-ถาดรองพลาสติก 1ใบ
-พื้นตะแกรงแบบเหล็ก
-สีแบบอีพร็อกซี่ อบด้วยความร้อนสูง

฿
-บันไดต้องสั่งเพิ่ม
www.mastercage.com
Mastercage solution powered by siamstainless